ivovanwoerden.com

Changing the world, one site at a time…Ivo geeft ook lezingen over zijn werk als onderzoeksjournalist.
Voor informatie en boekingen kunt u contact opnemen met
Stichting SSS,
Nieuwe Prinsengracht 89,
1018 VR Amsterdam.
Tel: (020) 623 49 23
info@sss.nl
'Den Haag en de tabak'
Tabakslobbyisten oefenen invloed uit in Den Haag. Tegen de regels in consulteerde de
staatssecretaris ze. Nu dreigt een rechtszaak.

Dit is het laatste deel uit onze serie over de tabakslobby. De eerste drie delen kunt u lezen op de website van Vrij Nederland.
‘De onderzoeker en de tabak’
Onderzoeken en rapporten spelen een sleutelrol in de tabakslobby. Zoals een schimmige publicatie van KPMG over sigarettensmokkel. 'Het gaat om het inlijven van autoriteit.'

Dit is het derde deel uit onze serie over de tabakslobby. Het eerste deel, over de rol van werkgeversorganisatie VNO-NCW, leest u hier. Het tweede deel, over de kleine tabakswinkeliers, vindt u hier.
Stacks Image 2452
Stacks Image 136
'De industrie en de underdog'
Kleine tabaks winkeliers roepen meer sympathie op dan grote fabrikanten. Daar wordt in de politieke lobby gretig gebruik van gemaakt. Deze week in Vrij Nederland: hoe de industrie de winkelier voor haar karretje spant.

Dit is het tweede deel uit onze serie over de tabakslobby. Het eerste deel, over de rol van werkgeversorganisatie VNO-NCW, leest u hier.
‘De laatste vriend van de sigaret.’
Elke industrie gebruikt lobbyisten om haar belangen te behartigen. Maar de tabaksindustrie heeft een probleem. De Nederlandse overheid moet deze vertegenwoordigers buiten de deur houden, op grond van een internationaal verdrag dat zij in 2005 met 167 andere landen heeft ondertekend: het FCTC-verdrag van Wereldgezondheids-organisatie WHO.
In dit lastige nationale en internationale krachtenveld moet de tabaksindustrie op zoek naar bondgenoten die het voor haar opnemen. Wie zijn de stille steunpilaren – organisaties van onbesproken reputatie en invloedrijke personen – via welke deze miljardenindustrie toch haar invloed kan doen gelden?
Stacks Image 1626
‘Ik bad tot God en de godin gaf antwoord.’
Vrij Nederland heeft deze week een Sterke Verhalen special, mét het verhaal van Demi van Merkestein. Toen ze erachter kwam dat ze in het verkeerde lichaam zat, deed Demi nog een andere ontdekking...
In januari 2009 sprak Ivo voor Vrij Nederland met Vera Politkovskaya, dochter van de op 7 oktober 2006 vermoorde journaliste en mensenrechtenactiviste Anna Politkovskaya over de gevaarlijke situatie voor mensen die openlijk kritiek durven te uiten op de Russische rechtsgang en het optreden van Rusland in Tsjetsjenië.
Een kogel in Rusland
Een mensenrechtenadvocaat en een journaliste werden vorige week in Moskou doodgeschoten, net als drie jaar geleden hun cliënt en collega Anna Ploitkovskaya. Anna’s dochter is sindsdien op zoek naar de waarheid. ’Ook de maatschappij moet weten wie de opdracht gaf.’
Stacks Image 639
beeld © Alexey Sazonov/AFP/ANP