nederlands.nl

Ondanks zijn observaties wijst Ivo van Woerden niet meteen met een beschuldigende vinger naar de individuele zorgverlener en ziet hij ook de inzet en de moeite die ze zich getroosten om voor de verpleeghuisbewoners te zorgen. Dit boek geeft een openhartige inkijk in de huidige verpleeghuiszorg.

Lees hier de hele recensie.