Vrolijk naar het levenseinde (voorpublicatie)

In november vorig jaar publiceerde HP/De Tijd een tweeluik over schrijnende toestanden in verpleegtehuizen. Bij nader onderzoek voor de bundel Undercover in de
ouderenzorg, die deze week verschijnt, bleek dat het ook anders kan. Een dag in De Herbergier in Arnhem. ‘Het leven is een feest!’

Lees hier het hele artikel.